ALFA - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

STAŃCZYK & JAROSZ

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne przedsiębiorstw oraz upadłość konsumencka i pomoc Frankowiczom – fachowe doradztwo prawne w Krakowie.

Od ponad 10 lat chronimy interes przedsiębiorców, jak i konsumentów, działając zarówno na terenie Krakowa, jak i całej Polski. Wybierając naszą kancelarię specjalizującą się w prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym oraz pomocy Frankowiczom, stawiacie Państwo na wiedzę i doświadczenie zdobyte rzetelną pracą całego zespołu specjalistów.

O naszej kancelarii w Krakowie

Kancelaria Prawna Alfa z siedzibą w Krakowie oferuje kompleksowe usługi prawne świadczone przez doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym oraz w rozwiązywaniu sporów związanych z „kredytami frankowymi”. Nasze doświadczenie poparte jest prowadzeniem blisko 100 postępowań upadłościowych w roli syndyka oraz około 150 postępowań upadłościowych jako radców prawnych reprezentujących dłużników, a następnie upadłych. Praktyka związana z pełnieniem funkcji syndyka sprawia, że nasi klienci, decydując się na naszą pomoc, są w pełni świadomi procesów, w których uczestniczą. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwala wyjaśnić upadłemu sposób działania syndyka prowadzącego postępowanie, a nawet w przybliżeniu określić wysokość i długość ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Nasze wsparcie kierujemy zarówno do konsumentów, oferując pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, układów konsumenckich oraz sporów z bankami, które udzielały tzw. „kredyty frankowe”, jak i do przedsiębiorców, oferując doradztwo w zakresie upadłości lub restrukturyzacji ich firm. W szczególności specjalizujemy się w obsłudze najpopularniejszego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. postępowania o zatwierdzenie układu (PZU). Nasz doradca restrukturyzacyjny, pełniący funkcję nadzorcy układu, wspiera przedsiębiorców w negocjacjach z wierzycielami oraz pomaga w opracowaniu i złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu. Z kolei pomoc radcy prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej lub unieważnienia umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego pozwala na szybką stabilizację finansową oraz odzyskanie kontroli nad sytuacją.

Oferta

Zakres oferowanej pomocy prawnej:

  • doradztwo prawne dla konsumentów oraz działalności gospodarczych;
  • upadłość konsumencka i układ konsumencki;
  • upadłość i restrukturyzacja firm, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU);
  • konsultacje i reprezentacja w sporach dotyczących „kredytów fankowych”.

W naszej kancelarii każdą sprawę w zakresie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, czy innej dziedziny prawa analizujemy pod kątem wyszukania najlepszego rozwiązania dla naszych Klientów. Jesteśmy świadomi, że problemy finansowe mogą być stresujące i przytłaczające. Dlatego też nasza kancelaria stawia na indywidualne podejście do każdej sprawy oraz zapewnienie naszym Klientom pełnego wsparcia i zrozumienia w trudnych chwilach. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności w świadczonych usługach, ponieważ zależy nam na satysfakcji naszych Klientów i sukcesach w rozstrzyganych sprawach.

W kontekście trudności finansowych, z którymi mogą się borykać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, doradca restrukturyzacyjny odgrywa kluczową rolę. Nie tylko udziela on fachowej porady prawnej, lecz także opracowuje optymalne strategie wyjścia z trudnej sytuacji. Wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych przez naszych prawników, włączając w to zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, może przyczynić się do uniknięcia bankructwa oraz ocalenia przedsiębiorstwa przed całkowitą likwidacją. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę ku finansowej stabilności!

Specjalizacje

Upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe chroni osoby zadłużone przed jeszcze większym pogłębianiem swojego zadłużenia. Dla konsumentów stanowi także możliwość natychmiastowego zatrzymania egzekucji komorniczych i następnie umorzenia części lub wszystkich zobowiązań oraz rozpoczęcia nowego życia bez długów. W przypadku trudności w tym obszarze, warto skorzystać z usług doświadczonego radcy prawnego specjalizującego się w upadłości konsumenckiej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla uzyskania nowego startu finansowego. Tylko prawnik z pełnym zrozumieniem zasad upadłości konsumenckiej może zapewnić profesjonalną pomoc i ułatwić przejście przez skomplikowane procedury prawne i formalności z nią związane.

Prawo upadłościowe chroni osoby zadłużone przed jeszcze większym pogłębianiem swojego zadłużenia. Dla konsumentów stanowi także możliwość natychmiastowego zatrzymania egzekucji komorniczych i następnie umorzenia części lub wszystkich zobowiązań oraz rozpoczęcia nowego życia bez długów. W przypadku trudności w tym obszarze, warto skorzystać z usług doświadczonego radcy prawnego specjalizującego się w upadłości konsumenckiej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla uzyskania nowego startu finansowego. Tylko prawnik z pełnym zrozumieniem zasad upadłości konsumenckiej może zapewnić profesjonalną pomoc i ułatwić przejście przez skomplikowane procedury prawne i formalności z nią związane.

 

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy to proces prawny, który następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. W takich sytuacjach przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. Niezłożenie takiego wniosku może być w szczególności dotkliwy dla członków zarządu spółek kapitałowych, ponieważ jego brak może rodzić po ich stronie osobistą odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie upadłości przedsiębiorcy, oferując profesjonalne doradztwo prawne oraz pomoc w zabezpieczeniu interesów członków zarządu podczas tego procesu.

Upadłość przedsiębiorcy to proces prawny, który następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w krytycznej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. W takich sytuacjach przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. Niezłożenie takiego wniosku może być w szczególności dotkliwy dla członków zarządu spółek kapitałowych, ponieważ jego brak może rodzić po ich stronie osobistą odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie upadłości przedsiębiorcy, oferując profesjonalne doradztwo prawne oraz pomoc w zabezpieczeniu interesów członków zarządu podczas tego procesu.

 

Specjalizacje

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne ma na celu ochronę przedsiębiorców, w tym także tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, przed upadłością oraz umożliwienie im przetrwania na rynku w przypadku problemów z płynnością finansową. Dzięki restrukturyzacji możliwe jest osiągnięcie sensownych i realnych porozumień z wierzycielami, pozwalających na kontynuację działalności w przyszłości. Każdy zatrudniony u nas radca prawny doskonale zna się na tematyce prawa restrukturyzacyjnego, które przewiduje kilka rodzajów postępowań mających na celu osiągnięcie skutku w postaci uniknięcia upadłości. Najpopularniejszym, najskuteczniejszym i najszybszym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu, tzw. PZU. Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu obejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa oraz zawarcie układu z wierzycielami o charakterze pozasądowym.

Prawo restrukturyzacyjne ma na celu ochronę przedsiębiorców, w tym także tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, przed upadłością oraz umożliwienie im przetrwania na rynku w przypadku problemów z płynnością finansową. Dzięki restrukturyzacji możliwe jest osiągnięcie sensownych i realnych porozumień z wierzycielami, pozwalających na kontynuację działalności w przyszłości. Każdy zatrudniony u nas radca prawny doskonale zna się na tematyce prawa restrukturyzacyjnego, które przewiduje kilka rodzajów postępowań mających na celu osiągnięcie skutku w postaci uniknięcia upadłości. Najpopularniejszym, najskuteczniejszym i najszybszym z nich jest postępowanie o zatwierdzenie układu, tzw. PZU. Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu obejmuje działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa oraz zawarcie układu z wierzycielami o charakterze pozasądowym.

 

Pomoc Frankowiczom

Osoby dotknięte problemem nieuczciwych „kredytów frankowych” często potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy prawnej. Zrozumienie skomplikowanych zagadnień finansowych i prawnych może być trudne, dlatego oferujemy nasze usługi, aby pomóc klientom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla ich sytuacji. Nasz doświadczony zespół radców prawnych specjalizuje się w obszarze kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i jest gotowy udzielić fachowej pomocy oraz wsparcia w negocjacjach z bankami. Ponadto, dzięki odpowiedniej wiedzy i zdobytym doświadczeniu, reprezentujemy naszych klientów przed sądami w sprawach o unieważnienie „kredytów frankowych”.

Osoby dotknięte problemem nieuczciwych „kredytów frankowych” często potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy prawnej. Zrozumienie skomplikowanych zagadnień finansowych i prawnych może być trudne, dlatego oferujemy nasze usługi, aby pomóc klientom w znalezieniu najlepszych rozwiązań dla ich sytuacji. Nasz doświadczony zespół radców prawnych specjalizuje się w obszarze kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i jest gotowy udzielić fachowej pomocy oraz wsparcia w negocjacjach z bankami. Ponadto, dzięki odpowiedniej wiedzy i zdobytym doświadczeniu, reprezentujemy naszych klientów przed sądami w sprawach o unieważnienie „kredytów frankowych”.

 

Zbigniew Stańczyk

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych na kierunkach: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego, bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz członek OIRP w Krakowie.

Świadczeniem pomocy prawnej zająłem się już podczas studiów, gdzie poznałem ludzi, z którymi mogłem poświęcić się swojej pasji poznawania i stosowania prawa. W 2015 roku postanowiłem rozpocząć indywidualną praktykę prawniczą będąc ekspertem z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na wszelkie aspekty prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jako rodowity krakowianin jestem osobą pracowitą, zapobiegliwą oraz odważną. Te cechy, w połączeniu z moim bogatym doświadczeniem zawodowym oraz pasją do wykonywanego zawodu radcy prawnego, pozwalają mi walczyć w interesie Klienta.

Szymon Jarosz

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studiów podyplomowych na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Świadczeniem pomocy prawnej zająłem się już podczas studiów i wtedy to zacząłem zagłębiać się w obszar prawa gospodarczego i upadłościowego. Do tych gałęzi prawa doszło także moje zamiłowanie do podatków i rachunkowości. Kompleksowa wiedza w tych dziedzinach czyni ze mnie godnego opiekuna prawnego, który dzięki pracowitości, odwadze, a zwłaszcza staranności w działaniu zdobywa niezwykle cenne uznanie wśród Klientów. Posiadam umiejętności prowadzenia trudnych i skomplikowanych negocjacji, które w przeszłości pomogły doprowadzić do rozwiązania wielu sporów prawnych oraz do zawarcia licznych ugód.

Dlaczego Kancelaria ALFA

 

Pomożemy Ci zapomnieć o długach i chcemy abyś z naszą pomocą wykonał pierwszy krok w kierunku Twojej lepszej i wolnej od zobowiązań przyszłości finansowej. Jeżeli borykasz się z ciężarem pożyczki, kredytu, karty kredytowej, zaległości za media czy zadłużenia biznesowego i wydaje Ci się, że tak musi być już do końca, jesteśmy tutaj by to zmienić i Ci pomóc. Często najlepszą decyzją, jaką możesz podjąć, jest rozpoczęcie procesu upadłości konsumenckiej i zapewnienie sobie nowego początku. Dzięki naszej pomocy przejście przez proces upadłości konsumenckiej i oddłużenie będzie procesem przyjaznym, a Ty dzięki nam podniesiesz się z ciężarów długów i staniesz swobodnie na nogach.

 

Nasza pomoc dla osób fizycznych i firm borykających się z niespłaconym długiem może przynieść bardzo potrzebną ulgę. Niezależnie od tego, czy masz problemy z płaceniem podatków, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, karty kredytowej lub innego długu, Kancelaria Radców Prawnych Stańczyk&Jarosz może pomóc Ci w uzyskaniu nowego początku oraz stabilizacji sytuacji finansowej.

0+
Zadowolonych klientów
0 mln zł
Suma umorzeń
0+
Lat doświadczenia

Kontakt

Zadzwoń teraz : 609-512-116

Dogodna lokalizacja Kancelarii w centrum Krakowa.
Jesteśmy także do dyspozycji w siedzibie klienta.

Formularz kontaktowy

Załącz plik